DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Cảng Nam Hải Đình Vũ

Support

Ngày đăng : 21/06/2013 12:55 PM

  Đây là cổng thông tin hỗ trợ trục tuyến của chúng tôi . Gồm các mục

1.    Chương trình chăm sóc khách hàng xuất nhập khẩu.

2.    Sổ tay khách hàng.

3.    Biểu phí.

Nếu Quý khách không tìm được thông tin cần thiết, quý khách có thể gửi mail trực tiếp đến chúng tôi  qua giao diện gửi mail đặt tại trang chủ. Chúng tôi sẽ có thông tin phản hồi đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể