THƯ VIỆN

Cảng Nam Hải Đình Vũ

Thư viện

Ngày đăng : 22/07/2013 16:05 PM

Quý khách đang ở trong thư mục Thư viện của chúng tôi. Thư viện chúng tôi gồm có bốn mục lớn sau: 

1. Tài liệu tham khảo: Đây là các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hàng hải được chúng tôi sưu tầm và phổ biến. Cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả của tài liệu.

2. Quy trình cho khách hàng: Tại đây chúng tôi đưa ra cho quý khách những bước cơ bản trong việc thực hiện một số tác nghiệp tại cảng nhằm giúp quý khách có được các thông tin cần thiết.

3. Thư viện hình ảnh: Gồm một số hình ảnh mới nhất về các hoạt động của Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ.

4. Port's Brochure : cập nhật brochure mới nhất về cảng

Hy vọng đây sẽ là sự hỗ trợ hữu ích cho công việc của quý khách.