DỊCH VỤ

Cảng Nam Hải Đình Vũ

Dịch vụ

Ngày đăng : 26/06/2013 02:39 AM

Cảng duy nhất tại Hải Phòng  được cho phép nhận tàu có trọng tải 30.000 DW