LIÊN HỆ

Cảng Nam Hải Đình Vũ

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ Cảng Nam Hải

Ngày đăng : 11/06/2013 16:03 PM

1. Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình vũ

 

Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ

Địa chỉ : Km 6 , Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Điện thoại : (84) 313 200 069

Fax :  (84) 313 200 068

Email : cs@namhaidvport.com.vn

2. Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 

 

Công ty cổ phần cảng Nam Hải 

Địa chỉ : Số 201 Đường Ngô Quyền, Máy chai , Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại : (84) 313 654 885

Fax : (84) 313 654 887

Email : namhai@namhaiport.com.vn

             cs@namhaidvport.com.vn

 

3) Nam Hai Depot

 

Bãi container rỗng Nam Hải Depot

Địa chỉ : 189 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải , Quận Hải An,  Hải Phòng

Điện thoại : (84) 3614508

Fax : (84) 3614508

Email : namhaidepot@namhaiport.com.vn

 

4) Đông Hải Depot

 

Bãi container rỗng Đông Hải Depot

Địa chỉ : Km 9 Đường bao Trần Hưng Đạo, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại : (84) 3741517

Fax : (84) 766221

Email : donghaitml@gemadept.com.vn