TIN TỨC

Cảng Nam Hải Đình Vũ

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE CONTAINER THÁNG 1/2018

Ngày đăng: 17/01/2018 08:05 AM

Công ty cổ phần ICD NAM HẢI chuyên hoạt động khai thác Depot và vận tải container. Chúng tôi đang trong giai đoạn  mở rộng và phát triển kinh doanh tại khu vực Hải Phòng nên muốn  tìm  những ứng viên có năng lực cho vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI CẨU THÁNG 1/2018

Ngày đăng: 16/01/2018 14:03 PM

Tiếp nối dự án Cảng Nam Hải, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải Logistics tập đoàn GEMADEPT tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động Khai thác Cảng tại khu vực Hải Phòng với dự án qui mô 7 cầu tầu tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.Trong giai đoạn đầu 2018 GEMADEPT sẽ thực hiện khai thác 2 cầu tầu do vậy  chúng tôi cần tìm những nhân sự chất lượng cho các vị trí sau: 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE RTG VÀ CẨU QC THÁNG 5/2017

Ngày đăng: 26/05/2017 14:07 PM

Tiếp nối dự án Cảng Nam Hải và Cảng Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải ICD, tập đoàn GEMADEPT tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động Khai thác Cảng tại khu vực Hải Phòng với dự án qui mô 7 cầu tầu tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.Trong giai đoạn đầu ( 2017 - 2018 ) GEMADEPT sẽ thực hiện khai thác  2 cầu tầu và để chuẩn bị nhân sự cho dự án cũng như duy trì sự phát triển bền vững của tập đoàn tại Khu vực Hải Phòng, chúng tôi cần tìm những nhân sự chất lượng cho các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE CONTAINER THÁNG 5/2017

Ngày đăng: 26/05/2017 13:56 PM

Công ty cổ phần CÁNH ĐỒNG XANH chuyên hoạt động trong lĩnh vận tải, đại lý.. Chúng tôi đang trong giai đoạn  mở rộng và phát triển kinh doanh  tại khu vực Hải Phòng nên muốn  tìm  những ứng viên có năng lực cho vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC GEMADEPT HẢI PHÒNG THÁNG 01/2017

Ngày đăng: 10/01/2017 14:54 PM

GEMADEPT CORPORATION – Một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về Khai thác cảng, Hàng hải và Logistics, thuộc nhóm 50 công ty niêm yết có mức vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Với chiến lược phát triển tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi, Gemadept đã và đang đầu tư mạnh vào hệ thống cơ sở hạ tầng Cảng, các trung tâm phân phối Logistics DC, mạng lưới vận tải container tại các vùng trọng điểm trong nước và tiến đến nhiều nước trong khu vực. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Gemadept Corp cũng đang chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, giàu nhiệt huyết. Chúng tôi đang tìm kiếm những người có đủ năng lực, phẩm chất vào vị trí sau: 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE CONTAINER THÁNG 01/2017

Ngày đăng: 10/01/2017 14:50 PM

Công ty cổ phần CÁNH ĐỒNG XANH chuyên hoạt động trong lĩnh vận tải, đại lý... Chúng tôi đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển kinh doanh tại khu vực Hải Phòng nên muốn tìm những ứng viên có năng lực cho vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG, PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ, NHÂN VIÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THÁNG 01/2017

Ngày đăng: 10/01/2017 14:42 PM

Công ty cổ phần CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ chuyên hoạt động trong lĩnh  khai  thác Cảng. Chúng tôi đang trong giai đoạn  mở rộng và phát triển kinh doanh  tại khu vực Hải Phòng nên muốn  tìm  những ứng viên có năng lực cho vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG (HÀNG & RỖNG) T7-2016

Ngày đăng: 19/07/2016 14:08 PM

Công ty cổ phần Cảng Nam Hải chuyên hoạt động trong lĩnh  khai  thác  Cảng. Chúng tôi đang trong giai đoạn  mở rộng và phát triển kinh doanh  tại khu vực Hải Phòng nên muốn  tìm  những ứng viên có năng lực cho các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NẤU ĂN 06-2016

Ngày đăng: 09/06/2016 15:46 PM

Công ty cổ phần CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ chuyên hoạt động trong lĩnh  khai  thác  Cảng. Chúng tôi đang trong giai đoạn  mở rộng và phát triển kinh doanh  tại khu vực Hải Phòng nên muốn  tìm  những ứng viên có năng lực cho các vị trí sau:

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Lái xe nâng hàng/rỗng

Ngày đăng: 03/06/2016 10:35 AM

Công ty cổ phần Cảng Nam Hải chuyên hoạt động trong lĩnh khai thác Cảng .Chúng tôi đang
 
trong giai đoạn mở rộng và phát triển kinh doanh tại khu vực Hải Phòng nên muốn tìm những
 
ứng viên có năng lực cho các vị trí sau:

 1 2 3 4 >